Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Залучення студентів до наукової діяльності

Островська Ольга Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

1. Островська О.А.,  Яськова А.Ю. (магістр магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу) 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці», Дніпропетровський  університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 23 березня 2011 р., з публікацією тез доповіді:

Островська О.А.,  Яськова А.Ю. Сучасні методи оцінювання кредитоспроможності та  перспективи їх застосування. / Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 23 березня 2011 р. / за заг.ред. С.А.Кузнєцової. – Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 340 с., С.108-109.

 

2. Островська О.А., Комар Н.Г. (студентка IV курсу ФЕФ)

Участь у V Міжнародній  науково-практичній конференції«Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку», Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН), 30 – 31 березня, 2011р., з публікацією тез доповіді:

Островська О.А., Комар Н.Г.  Фінансовий контролінг як інноваційна складова управління вітчизняними підприємствами. / Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». - Київ: ТОВ «ДКС центр», 2011. – 362 с., С.76-78.

 

3. Островська О.А., Гаморя Ю.Д. (магістр магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

Участь у ІХ Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених і студентів, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 29-30 березня 2012 р., з публікацією тез доповіді:

Островська О.А., Гаморя Ю.Д. Місце  збалансованої  системи  показників у впровадженні інновацій на вітчизняних підприємствах //  Матеріали міжнар. наук.-теор. конф. молодих учених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2012.

 

4. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства», м.Алушта, 3-5 травня 2012 р., з публікацією тез доповіді:
Островська О.А., Іваниля В.В. (студентка IV курсу ФЕФ).
Кредитоспроможність та інноваційний розвиток суб’єктів підприємництва / Материалы ІХ Междунардной науч.- практ.конференции. «Теория и практика экономики и предпринимательства», Алушта, 3-5 мая 2012 года. – Симферополь, 2012. - 96 с.- С.44-45.


5. Під керівництвом к.е.н., доц. О.А.Островської участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства», м.Алушта, 3-5 травня 2012 р., з публікацією тез доповіді:
Комар Н.Г. (магістр магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу) Фінансові джерела інвестицій в інновації вітчизняних підприємств / Материалы ІХ Междунардной науч.- практ.конференции. «Теория и практика экономики и предпринимательства» Алушта, 3-5 мая 2012 года. – Симферополь, 2012. - 96 с.- С.55-56.

 

 

Остання редакція: 27.05.14