Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Свідоцтва авторського права, сертифікати

1.    Свідоцтво № 39044 від 07.07.2011 р. «Розвиток єдиної електронно-інформаційної бази лізингового майна».

2.    Свідоцтво № 39045 від 07.07.2011 р. «Раціоналізаторська пропозиція щодо кредитування житлового будівництва з регресією відсоткової ставки». 

Зміст наукового твору

3.    Свідоцтво № 39795 від 29.08.2011 р. «Удосконалення термінологічного апарату фінансової діагностики: впровадження дефініцій «Інноваційний діагностичний продукт», «Діагностичний продукт з ознаками інновацій».

Зміст наукового твору

 

4. Сертификат № 07423

 

5. Сертификат № 07429

6. Свідоцтво № 42032 від 02.02.2012 "Стаття "Ознаки фінансової стійкості - теоретична основа моделювання факторних систем"".

Остання редакція: 26.05.14