Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звіти про наукову діяльність Університету

Науково-інноваційна діяльність Університету, як один з пріоритетних напрямів його діяльності, є ключовим організаційно-управлінським механізмом конвергенції наукової, освітньої та виробничої діяльності, нарощування конкурентних позицій на національному ринку освітніх і наукових послуг, а також забезпечення потреб суспільства і вітчизняного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях. Ключові цілі науково-освітньої діяльності Університету полягають у примноженнінаціонального ресурсу знань на основі проведення наукових досліджень і розробок та їх широкого впровадження у господарську практику.

Остання редакція: 13.09.22