Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ДФ 26.006.102

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Воронця Дмитра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент на тему: «Формування стратегії диверсифікації діяльності підприємства на засадах системного підходу». 

Науковий керівник: д.е.н., професор, професорка кафедри менеджменту Гарафонова О.І.

Голова ради: Сагайдак Михайло Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

email: sahaidak@kneu.edu.ua

Члени ради:

Рецензент - Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рецензент - Теплюк Марія Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Опонент - Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет "Житомирська політехніка"

Опонент - Янковой Роман Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (м. Київ)

Наказ ректора Про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 689 від 22.12.2023

Захист планується за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 54/1 (головний корпус Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана ауд. 204а)

Дата та час захисту: 14.02.2024 о 10:00

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація (засвідчена КЕП)
Рецензія д.е.н., проф. Рєпіної І.М. (засвідчена КЕП)
Рецензія к.е.н., доц. Теплюк М.А. (засвідчена КЕП)
Відгук д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. (засвідчений КЕП)
Відгук к.е.н., доц. Янкового Р.В. (засвідчений КЕП)
Рішення спеціалізованої вченої ради
Відеозапис

 

Остання редакція: 15.02.24