Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інституціональний аналіз економічних систем

Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.

Монографія присвячена пошуку та обґрунтуванню фундаментальних положень, що можуть виконати роль об’єднавчого начала широкого кола проблем інституціоналізму. Зокрема, обґрунтовується необхідність переходу від використання методології класичної загальнонаукової парадигми – до принципів системно-синергетичного аналізу, використання підходів цивілізаційного дослідження суспільних процесів. На цій основі розглядаються права власності, економічні суб’єкти та економічні організації, інші базові характеристики ринкової економічної системи. Дослідження теоретичних проблем організації економічної системи відкрило шлях для нових підходів у визначенні та характеристиці економічних інститутів, використання процесного аналізу.

Робота призначена для науковців, викладачів, аспірантів і всіх тих, хто вивчає проблеми інституціональної економічної теорії.

 
ЗМІСТ  
ВСТУП
5
Частина 1. Цивілізаційний аналіз природи економічних систем
15
Розділ 1. Цивілізаційна парадигма економічної сфери суспільства
15
1.1. Системний підхід у дослідженні суспільних процесів
15
1.2. Сутність цивілізаційної парадигми
34
Розділ 2. Інституціональні засади власності на ресурси
51
2.1. Природа власності на засоби виробництва
56
2.2. Генезис власності на засоби виробництва
72
2.3. Права приватної власності на ресурси
94
Розділ 3. Цивілізаційні виміри економічних систем
123
3.1. Природа, місце та роль влади в економічній системі
123
3.2. Головна мета і функції економічної системи
143
3.3. Генезис економічних систем
158
Частина 2. Організація процесів функціонування ринкових економічних систем
173
Розділ 4. Методологічні засади організації економічної системи
173
4.1. Поняття та двоїста природа організації економічної системи
173
4.2. Методологічні індивідуалізм та принципи суб’єктивності
193
Розділ 5. Суб’єкти ринкової економічної системи
207
5.1. Поняття економічного суб’єкта
209
5.2. Економічні організації як суб’єкти економічної системи
229
Розділ 6. Інститути в процесі організації економічних систем
256
6.1. Природа динамізму економічних процесів
256
6.2. Економічні інститути в процесі функціонування ринкових економічних систем
279
ПІСЛЯМОВА
299
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 302
Остання редакція: 30.10.14