Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Громадське обговорення проєкту Стратегії інтернаціоналізації університету25 Січня 2022р.

                                                       Шановні колеги!

       Як ви пам’ятаєте, до недавнього часу ми користувалися Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2016 – 2020 роки, термін якої завершився у 2021 році. Відтак виникла потреба у прийнятті її нового варіанта, який би враховував усі позитивні зрушення минулих років та чітко фокусував новітні позиції КНЕУ в умовах посилення глобалізаційних трендів у вищій освіті.

       Невелика ініціативна група науковців, частина якої брала участь у створенні попередньої Стратегії, що була реалізована в рамках потужного міжнародного проєкту UNIVIA, запропонувала своє бачення цього документа. Автори глибоко переконані, що публічне обговорення нової Стратегії інтернаціоналізації дозволить суттєво розширити її, збагатити цінними порадами та пропозиціями, котрі слід відсилати на адресу Центра міжнародної академічної мобільності ciam@kneu.edu.ua  Коломієць – Людвіг Є.П. до 31 січня 2022.

З повагою, 

В.І. Чужиков, проректор з науково – педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.