Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Магістерський рівень - 2 курс (Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника)

Освітньо-професійна програма "Маркетинговий менеджмент"
 
КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА - КМР
 
УВАГА! 
  • На перевірку науковий керівник приймає лише роботи (в т.ч. їх розділи), підготовлені (!) та оформлені (!) у повній відповідності до вимог, викладених у методичних рекомендаціях, розміщених нижче!
  • На перевірку на плагіат роботу відправляє виключно науковий керівник (цим він засвідчує готовність роботи та допуск до проходження подальших процедур підготовки до захисту)
  • Робота має бути повністю готова, допущена науковим керівником до захисту, пройти перевірку на плагіат і попередній захист не менше, ніж за тиждень до захисту.
  • Порушення графіку підготовки є підставою для недопущення до захисту.
Остання редакція: 15.01.24