Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Отченаш Катерина Георгіївна

Кафедра: Кафедра міжнародних фінансів
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 1986 році закінчила економічний факультет Київського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «політична економія», згодом – аспірантуру Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М.Доброва  та у 1996 році захистила кандидатську дисертацію. У 1982-1992 роках працювала у видавництві «Наукова думка», з 1985 року – у редакції економічної літератури науковим редактором. З 1995 року працювала у державних установах та займалась питаннями, пов’язаними з ринками капіталів, фондового та окремих сегментів фінансового ринку: Антимонопольний комітет України (1995 р. – заступник начальника управління з питань ринку капіталів); Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (1995 – 2003 роки – начальник управління регулювання ринку цінних паперів та ліцензування професійних учасників ринку цінних паперів); Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України (2003 – 2009 роки – член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг – директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями). Має ІІІ-й ранг державного службовця.

Викладає дисципліни: торгівля цінними паперами