Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Притоманова Ольга Михайлівна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор фiзико-математичних наук
Стаж роботи:30 років
Біографія:

Притоманова О.М. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю прикладна математика у 1978 році, у 2001 році Дніпропетровський національний університет за спеціальністю банківська справа та отримала кваліфікацію магістра. З 1978 року по серпень 2022 року працювала у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на посадах старшого математика міжвузівського обчислювального центру, викладача інформатики ліцею інформаційних технологій, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри комп’ютерної обробки фінансово-економічної інформації, професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики. З 1 вересня 2022 року працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 2004 році захистила дисертацію «Моделювання кредитного ризику на основі нейронечітких технологій за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», здобула науковий  ступінь кандидата економічних наук. Присвоєне вчене звання доцента кафедри комп’ютерної обробки фінансово-економічної інформації (2007 р.). У 2020 році захистила дисертацію «Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв’язання» за спеціальністю 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»,здобула науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. Присвоєно вчене звання професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики (19.05.2022).

Автор 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія «Studies in Computational Intelligence. System Analysis & Intelligent Computing: Theory and Applications» - у співавторстві (2022), монографія «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» - у співавторстві (2021),монографія «Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, алгоритми, застосування» – у співавторстві (2020), монографія «Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем» – у співавторстві (2017); навчальний посібник «Методи оптимізації» (2020), 40 статей у фахових наукових виданнях. 

Scopus ID: 57192652166  

Researcher ID: GRS-7828-2022 

ORCID ID: 0000-0003-1878-6120

Науковці україни (Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського) ID: 
0105449