Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тішков Богдан Олександрович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: в.о. завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделі та методи індикативного планування діяльності підприємства” та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.У 2016 році отримав атестат доцента по кафедрі інформаційних систем в економіці.