Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дербенцев Василь Джоржович

Кафедра:Кафедра інформатики та системології
Посада:Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

Дербенцев В. Д. закінчив в 1996 році Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика», отримавши кваліфікацію «Спеціаліст з прикладної математики». З 1997 року працює на кафедрі інформатики в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».

В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему " Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України" та одержав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 "Математичні моделі та інформаційні системи в економіці"

З 2000 р. працюєна посаді асистента кафедри інформатики, з 2002 р. - на посаді ст. викладча, з 2004 на посаді доцента. В 2006 р. одержав наукове звання доцента кафедри інформатики.

З 2016 р. працює на посаді професора кафедри інформатики та системології.

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, є співатором 4-х навчальних посібників, 1 словника, 5 монографій (1 -ї англомовної у видавництві Springer), понад 40 статей у фахових виданнях України, 10 публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Wos

Під його науковим керівництвом було захищено 2 кандидатські дисертації 

Викладає дисципліни:

  • Бізнес інформатика
  • Прикладна інформатика
  • Системний аналіз
  • Системний аналіз соціально-економічних процесів
  • Моделювання складних систем
  • Аналіз даних в Python
  • Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
  • Фрактальні моделі та аналіз в економіці