Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошено конкурс на посади науково-педагогічних працівників Університету17 Вересня 2018р.

Оголошення надруковано в газеті «Голос України»№ 173 (6928) від 15.09.2018р.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

звертає увагу на те, що в оголошенні, опублікованому в номері газети «Голос України» від 08.09.2018 № 168 (6923) на стор. 11, внаслідок технічної помилки внесено неправильний запис «кафедра стратегії бізнесу: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.);».

Оголошення надруковано в газеті «Голос України» № 168 (6923) від 08.09.2018р.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад по таких кафедрах:

кафедра економічної теорії: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра стратегії бізнесу: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра банківської справи: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра фінансів: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра корпоративних фінансів і контролінгу: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра педагогіки та психології: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра економіко-математичного моделювання: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.);  кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра інформаційних систем в економіці: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра цивільного та трудового права: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра політичних технологій: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.); кафедра конституційного та муніципального права: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2018 р.);

та по таких структурних підрозділах:

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: директор (1 од., вакантна).

Термін подання документів – 30 днів від дня опублікування оголошення. До заяви на ім’я ректора Університету додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про освіту, наукові ступені та вчені звання, завірені у встановленому порядку, список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.

Адреса університету: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Контактні телефони: 456-11-89, 371-62-80, 456-08-27.

Документи подаються до відділу кадрів (кімн. 118, 110, 119 1-го корпусу).

Повідомляємо також, що перелік необхідних документів можна знайти на сайті Університету за покликанням https://kneu.edu.ua/ua/University_en/vr/konkurs_vikl/

Ознайомтеся, будь ласка, з «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (на сторінці Вченої ради Університету http://kneu.edu.ua/ua/University_en/vr/).  

Форму заяви для участі у конкурсі та списки наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічного працівникаможна подивитися на сайті Університету за покликанням https://kneu.edu.ua/ua/University_en/vr/konkurs_vikl/

Зразок заповнення заяви для участі у конкурсі, зразок оформлення списку наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічного працівника, зразки висновків щодо пропозиції кандидатур претендентів на посади, зразки інших документів щодо обрання на посади можна подивитися на сайті за покликанням https://kneu.edu.ua/ua/University_en/vr/konkurs_vikl/