Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Реінжиніринг бізнес-процесів управління персоналом

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету