Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Майбутнє фінансової професії: Виклики сталого розвитку бізнесу26 Березня 2018р.

22.03.2018 року кафедрою обліку і оподаткування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спільно з Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів (СІМА) проведено експертну дискусію на тему: «МАЙБУТНЄ ФІНАНСОВОЇ ПРОФЕСІЇ: ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ».

Вітальним словом експертну дискусію урочисто відкрив д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені. Вадима Гетьмана» Лук'яненко Дмитро Григорович, який відзначив важливість проведення такого заходу та участь у них студентів й викладачів, що безпосередньо впливає на рівень професійної компетентності випускників університету. Дмитро Григорович акцентував увагу присутніх на тому, що діяльність факультету обліку та податкового менеджменту сьогодні спрямована на створення сприятливих умов для якісної підготовки та подальшого професійного зростання студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування».

До вітального слова долучився декан факультету обліку та податкового менеджменту д.е.н., професор Бондар Микола Іванович, який наголосив на важливості плідної співпраці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені. Вадима Гетьмана» та Привілейованого Інституту Управлінських Бухгалтерів (СІМА), відзначив гостру необхідність для закладів вищої освіти робити належні кроки у напрямі вдосконалення своїх освітніх програм та їх акредитації у професійних організаціях.Також, було зазначено про широкі можливості розвитку діяльності СІМА та її роль у сфері фінансової та облікової теорії й практики, відмічені надзвичайні переваги для навчального процесу внаслідок співпраці КНЕУ та СІМА, зокрема, в частині міжнародного визнання якості навчальних програм ВНЗ на основі відкритості, гнучкості освітніх програм підготовки фахівців з фінансовими компетенціями міжнародного рівня, що становлять належну основу для професійної діяльності в сучасному економічному середовищі.

Основним трендом зустрічі стала доповідь директора Департаменту Learning & DevelopmentСІМА (Великобританія), пана Лейтона Рамскіля, який значну увагу приділив огляду дослідження СІМА, присвяченому виявленню чинників впливу на розвиток фінансової професії, а також екзаменаційним технікам СІМА. Підкреслив, що отриманні знання студентами-випускниками КНЕУ в галузі управлінського обліку, забезпечують стійкий професійний успіх і підвищення престижу фахівця з управлінського обліку.

До учасників експертної дискусії звернувся Henning Drager, BDO, Partner Sustainability & CSR в обговоренні перспектив розвитку професії бухгалтера в Україні та світі з урахуванням викликів часу, потреб бізнесу та впливу глобалізаційних процесів.

Камінська Тетяна Григорівна, д.е.н., професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права відзначила переваги співпраці з СІМА для вузу, студентів, викладачів, а також важливість обговорення теми «Майбутнє фінансової професії: виклики сталого розвитку бізнесу» для формування у студентів стратегічного бачення розвитку бізнесу на основі професіоналізму й етики.

Шкляр Роман  - фахівець з розвитку бізнесу Академії EYзазначив, що співпраця ВНЗ з Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів (СІМА)допомагає зрозуміти зв’язки між потребами бізнесу та формуванням умінь і навичок впевнених і компетентних лідерів бізнесу, здатних застосовувати інформацію в стратегічному управлінні стійким діловим успіхом.

Крім того, офіційний представник Привілейованого Інституту Управлінських Бухгалтерів(СІМА) в Україні  Наталія Вовчук розкрила нові проекти, навчальні ресурси та спеціальні цінові пропозиції для акредитованих вищих навчальних закладів. Для студентів факультету обліку та податкового менеджменту була проведена вікторина з фахових питань із цінними подарунками від CІМА.

В дискусії прийняла участь такожШигунМарія Михайлівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, яка поділилась своїми напрацюваннями та досвідом впровадження матеріалів СІМА в навчальний процес та першими результатами підготовки студентів до складання іспитів СІМА англійською мовою.

Остап'юк Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, надала студентам коментарі, що кваліфікація CIMAта дотримання її членами принципів ефективності бізнесу і чітких етичних норм надає можливість для найбільш здібних й амбітних фахівців реалізувати свій потенціал у професійній діяльності, які, в першу чергу, є вибором роботодавців світу.

Дякуємо організаторам за можливість спілкування з представниками СІМА в колі зацікавлених, відкритих і творчих людей, які мають розуміння і бажання працювати у напрямі якісної підготовки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.