Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є частиною системи громадського самоврядування Університету (далі – Наукове товариство).

За ініцітиви Наукового товариства у грудні 2015 року створено Centre for Blended Value Studies (CBVS) та School of Sustainability Economics (SSE).


В структурі Наукового товариства функціонують дві складові: Рада молодих вчених та Наукове студентське товариство.
Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основними завданнями Наукового товариства є:
- залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи;
- виховання  гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, докторанта та молодого вченого;
- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;
- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють у вищому навчальному закладі, надання їм всебічної допомоги;
- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі;
- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
- розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і  молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;
- сприяння  вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
- організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями;
- висвітлення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у засобах масової інформації;

Положення про накове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"  (Додаток)

Остання редакція: 10.11.16