Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету

Мета діяльності та основні завдання

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основні завдання Наукового товариства:

  • залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи; пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
  • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
  • створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, симпозіумах тощо;
  • сприяння розміщенню наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;
  • організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.

В структурі Наукового товариства функціонує Рада молодих вчених (РМВ) — є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених і реалізації їх професійних та інтелектуальних прав; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених, в тому числі й міжнародній.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених досліджень молодих науковців і студентів:

  • є ініціатором та співорганізатором всеукраїнських та міжнародних воркшопів, семінарів, конференцій, публічних лекцій для студентів та молодих дослідників спільно з вищими навчальними закладами Польщі, Литви, Німеччини, Чехії. Зокрема, за останні 5 років було проведено більш ніж 30 наукових заходів, з них: 10 міжнародних науково-практичних семінари та конференції, 8 PhD-воркшопів (4 з яких в Німеччині), 4 міждисциплінарні колоквіуми для аспірантів та молодих дослідників та 3 круглих столи, 3 міжнародні літні школи, 3 міжнародних літніх форуми для представників освіти та бізнесу тощо. 

В напрямі розвитку процесу підготовки докторів філософії ініційовано подвійне наукове керівництво дисертаційною роботою PHD-студента між КНЕУ та Університетом м. Бремена (Німеччина). 

За сприяння керівництва НТ 7 PhD-студентів та молодих дослідників з КНЕУ мали можливість за минулі 5 років здійснити дослідницькі візити до німецьких університетів (м. Бремен та м. Шпайєр) з метою поглиблення якості результатів наукових досліджень та розширення кола наукових комунікацій. 

В напрямку сприяння розвитку студентської науки ініційовано проведення міжнародних наукових конференцій та участь студентів в науково-дослідницьких студентських проектах. 

В напрямку підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування НТ ініціює проведення відкритих публічних лекцій та зустрічей з фахівцями провідних європейських наукових та науково-дослідних установ. За останні 5 років проведено більш ніж 25 зустрічей.

Керівництвом НТ  активізовано академічну мобільність студентів двох рівнів освіти до провідних навчальних закладів Німеччини (зокрема, Університет міста Бремена та Німецький університет адміністративних наук міста Шпайєра).

Керівництвом НТ ініційовано розвиток системи підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок впровадження пілотного проекту дуальної освіти на факультеті фінансів КНЕУ.

Керівництво НТ проводить активну діяльність в напряму пошуку додаткового фінансування для забезпечення академічної мобільності молодих дослідників (програми Ерасмус+ та DAAD, фундації Ганса Зайделя та Конрада Аденауера) 

 
Остання редакція: 21.04.20