Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Періодичні видання Університету підтвердили свою фаховість та їх включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України20 Березня 2020р.

Шановні колеги! Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» № 409 від 17.03.2020 року  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України включено наступні періодичні видання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:

1.      «Вчені записки» - збірник наукових праць; головний редактор – д.е.н., проф. кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Яценко О.М.

Інформація про збірник: https://vz.kneu.edu.ua/ua/

2.     «Економіка та підприємництво» - збірник наукових праць; головний редактор – д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва Рєпіна І.М.

Інформація про збірник: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/ekon_pidpr/

3.     «Міжнародна економічна політика» - науковий журнал; головний редактор - д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Циганкова Т.М.

Інформація про журнал: http://iepjournal.com/

4.     «Стратегія економічного розвитку України» - збірник наукових праць; головний редактор – к.е.н., доц. кафедри бізнес-економіки та підприємництва Гребешкова О.М.

Інформація про збірник: http://sedu.kneu.edu.ua/