Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Періодичні видання КНЕУ підтвердили свою фаховість20 Березня 2020р.

Шановні колеги!

    Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» № 409 від 17.03.2020 року  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України включено наступні періодичні видання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:

1.      «Вчені записки» - збірник наукових праць; головний редактор – д.е.н., проф. кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Яценко О.М.

Інформація про збірник

2.     «Економіка та підприємництво» - збірник наукових праць; головний редактор – д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва Рєпіна І.М.

Інформація про збірник

3.     «Міжнародна економічна політика» - науковий журнал; головний редактор - д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Циганкова Т.М.

Інформація про журнал

4.     «Стратегія економічного розвитку України» - збірник наукових праць; головний редактор – к.е.н., доц. кафедри бізнес-економіки та підприємництва Гребешкова О.М.

Інформація про збірник