Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Музей історії КНЕУ

В Музеї історії КНЕУ регулярно проходять загальні оглядові та тематичні екскурсії, організовано прийом делегацій з інших українських та зарубіжних ВНЗ, високопосадових осіб. Окрім цього Музей ініціює проведення тимчасових тематичних виставок, зустрічей з цікавими особистостями, ветеранами Великої вітчизняної війни. Музейна експозиція активно використовується в процесі вивчення студентами курсу «Історія економіки та економічної думки» забезпечуючи наочність навчального процесу, що підвищує рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Постійно здійснюється робота з пошуку нових матеріалів з історії нашого університету чимало з яких відображають загальне тло економічної науки та історичного поступу України на різних етапах.

центральна частина експозиції

 

Відвідання випускниками планового ф-ту 1984 р випуску (07.06. 2014р)

Історія

Київський національний економічний університет з часу свого заснування був центром з узагальнюючих досліджень розвитку господарського комплексу України загалом (та окремих його складових). Зокрема вже у 1907 р. група співробітників Київських вищих комерційних курсів (від яких веде свою історію наш університет) та їх перший ректор М.В. Довнар-Запольський ініціювали створення Комісії із заснування Музею товарознавства. Він розпочав свою роботу вже у відкритому на базі Курсів Київському комерційному інституті з 1909 р. завдяки підтримці ректора  і низки його викладачів (особливо О.О. Русова, П.Р. Сльозкіна, А.І. Ярошевича та ін.), котрі жертвували музею як експонати, так і надавали фінансову підтримку для його повноцінного функціонування. Музей товарознавства Київського комерційного інституту напередодні Першої світової війни став одним із кращих з-поміж музеїв Києва, а за профілем своїх експозицій, які відображали історію та сьогодення господарського комплексу України, йому не було рівних. Попри значні збитки, завдані Музею 

під час Першої світової війни та українських визвольних змагань, його вдалось зберегти і він продовжував функціонувати в інституті до 1934 р., коли під час переведення інституту до Харкова, його музейні колекції були передані Київським міським музеям.

 

У повоєнний час до ідеї заснування музею в інституті повернулись, тепер вже музею історії закладу, оскільки тільки музей міг виступати осередком нагромадження матеріалів та інформації з історії ВНЗ, а також їх систематизації, опрацювання та ознайомлення із ними загалу. При цьому музей міг суттєво допомогти в унаочненні окремих складових навчального процесу, прийомі різних делегацій, у проведенні культурно-просвітніх та інших заходів. Тож у 1970, 1980 та на початку 1990-х років приймались постанови щодо заснування  музею у структурі КІНГу. Однак відсутність фахівців, достатньої кількості експонатів, гідного помешкання для експозиції та фінансування ускладнювали виконання цього завдання. Влаштовувались періодично тимчасові виставки історичних матеріалів, деякий час на загальних засадах функціонувала історична кімната (ауд. 102), облаштована саморобними фотостендами. Але для проведення колективних заходів цього було явно замало.

Лише у 2008 р. керівництвом університету було прийнято рішення щодо створення Музею історії університету як структурного підрозділу. Після проведення робіт з облаштування приміщення Музею, розробки і затвердження концепції експозиції Музею, нагромадження, систематизації та опрацювання матеріалів, які могли бути представлені в його експозиції, з 23 квітня 2009 р. Музей історії КНЕУ розпочав свою роботу. Про ювілеї закладу та створення музею історії можна почитати в університетській  газеті «Економіст» Грудень-Січень 2012-2013 р.

 

Положення про Музей історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 


 

Переглянути інші експозиції »

Перша (вступна) частина експозиції стисло характеризує розвиток економіки на українських теренах від епохи середніх віків і до початку XX ст., часу, коли і виник наш університет. Тут подані економічні карти, а також фото, що відображають розвиток торгівлі, банківської сфери, грошового обігу, транспортної інфраструктури тощо в Україні в період промислового перевороту. Ознайомлення з матеріалами даної частини сприятиме виробленню у студентів загального уявлення про економічний поступ на українських землях, що закономірно призвів до започаткування вищої економічної освіти.

В майбутньому в цьому розділі музейної експозиції заплановано подання зразків грошово-вагових одиниць (гривень), що перебували в обігу на українських землях у XI– XIIIст., карту економічного розвитку українських земель у XVI– XVIIIст. та ряд інших цікавих експонатів, що найбільш наочно ілюструватимуть вітчизняну економічну історію.

Переглянути експозицію...
 

Другий розділ присвячено засновнику нашого університету М.В. Довнар-Запольському. Подано матеріали з історії Київських вищих комерційних курсів (1906 – 1908 рр.) та Київського комерційного інституту (1908 – 1920 рр.) – так тоді іменувався наш вуз. Даний розділ цікавий інформацією щодо відомих вчених, які працювали у Київському комерційному інституті (Д.О. Граве, К.Г. Воблий, Л.М. Яснопольський, Є.Є. Слуцький тощо) та студентів, чимало з яких згодом стали визначними діячами у різних сферах, у тому числі вченими-економістами (К.В. Островітянов, П.І. Пустохід та ін.). У цій тематичній частині вміщено, зокрема, й фото О.П. Довженко, П.Г. Тичини, В.М. Еллан-Блакитного, В.Ю. Свідзінського, І.Е. Бабеля, та ряду інших талановитих письменників та поетів періоду, коли вони були студентами нашого університету. У другому розділі музейної експозиції наявні також фото самого навчального корпусу Київського комерційного інституту, фотокопії періодичних видань, залікових книжок та інших документів, представлено макет споруди інституту та парадну студентську уніформу.

Переглянути експозицію...

 

Третій тематичний розділ висвітлює розвиток вузу в 1920 – 1930-х рр., коли він іменувався Київським інститутом народного господарства (скорочено КІНГ), а з 1930 р. – Київським інститутом обміну та розподілу та Київським (з 1934 р. – Харківським) фінансово-економічним інститутом. Тут розміщені фото студентів тих років, матрикули, заяви про вступ, розклади лекцій та інші документи, що висвітлюють різні аспекти життя вузу в ті роки.

Окремий стенд розповідає про історію інституту в складні 1930-ті роки, час коли робились спроби шляхом нескінченних реорганізацій призвести його до повної ліквідації (у 1934 р. інститут навіть було переміщено до м. Харкова) та було репресовано п’ять його ректорів, проведені «чистки» студентів.

Переглянути експозицію...

 

У четвертому розділі експозиції музею розповідається про випробування, що випали на долю університету в роки Великої вітчизняної війни та повоєнної відбудови. Тоді вузу довелось евакуюватись до м. Ташкент, потім було повернення до Харкова і знову до Києва, де лише 1958 р. вдалось збудувати своє власне приміщення – нині це перший корпус КНЕУ, в якому і розміщено музей (в експозиції є реконструйована аудиторія того часу). Матеріали цього розділу також відображають динаміку чисельності викладацького складу та студентства, представлені копіями урядових постанов що стосувались вузу (до 1944 р. – Харківський фінансово-економічний інститут, з 1944 по 1960 р. – Київський фінансово-економічний інститут). Подано випускний альбом 1941 р., фото випускників та викладачів вузу – учасників бойових дій.

Переглянути експозицію...

 

П’ятий тематичний розділекспозиції присвячений розвитку вузу в 60 – 80-х роках XX ст., коли він знов іменувався Київським інститутом народного господарства. Цей період представлений численними оригінальними документами (дипломами, грамотами, технічними засобами, що використовувались у навчальному процесі, фото професорсько-викладацького складу та студентів тощо), що висвітлюють різні аспекти життя навчального закладу в ті часи.

Переглянути експозицію...


 

Сучасна епоха виділена в окремий, шостий розділ музейної експозиції, і є її центральною частиною (вона поділена на розділи, присвячені окремим факультетам КНЕУ), а також представлена вітражем-панно, що схематично подає структуру КНЕУ на момент святкування сторіччя із дня його заснування (листопад 2006 р.). Тут вміщені й матеріали, що висвітлюють діяльність студентського самоврядування, наукове життя, співпрацю з іншими вузами і т.п.

Музей завжди готовий прийняти відвідувачів, сприяти ознайомленню студентів КНЕУ та його гостей з цікавою і багатою історією нашого університету.

Переглянути експозицію...

 

 

Остання редакція: 01.08.22