Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Манелюк Юрій Михайлович

Кафедра:Кафедра політичних технологій
Посада:Заступник завідувача кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат політичних наук
Стаж роботи:22 роки
Біографія:

1975 р. н. У 1997 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 1997 р. – науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

З 1997 р. по 2000 р. – навчання в аспірантурі КНЕУ.

З 2001 р. працює в КНЕУ – на посаді асистента, з 2007 р. – старшого викладача, з 2009 р. – доцента кафедри.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політології та соціології.
 

 - делегат Конференції трудового колективу «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та ЮІ;

 - член Вченої ради факультету управління персоналом та маркетингу (2013-2015 р.);

 - член Вченої ради факультету управління персоналом соціології та психології (2016-2017 р.);

 - заступник завідувача кафедри політології та національної безпеки (2017 р.);

 - нагороджений знаком «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (2018 р.);

 - член проектної групи ОПП «Політичні технології та лідерство» (з 2021 р.);

 - заступник завідувача кафедри політичних технологій (з 2022 р.);

 - член Науково-методичної ради КНЕУ (з 2022 р.);

 - член проектної групи ОПП «Публічна політика та лідерство» (з 2023 р.);

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій.