Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дибкова Людмила Миколаївна

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Дибкова Л. М. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка в 1981 за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію «Інженер-економіст». З 1992 року працює в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». Викладає дисципліни "Прикладна інформатика", "Мистецтво презентації". Заслужений працівник КНЕУ.

У вересні 2016 році захистила дисертацію "Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностейза спеціальністю "Теорія навчання" (13.00.09), здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Автор 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія «Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів» – у співавторстві (2007), монографія «Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень» – у співавторстві (2010), монографія "Система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальномтей" (2014); практикум на основі аналітико-реконструктивного методу "Інформатика"  - у співавторстві (2016), навчальний посібник із грифом МОН України «Інформатика і комп’ютерна техніка» (2003 – 1-ге видання, 2007 – 2-ге видання, 2011 – 3-ге видання, 2012 – 4-е видання), навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни із грифом МОН України «Інформатика та комп’ютерна техніка» (2006), 35 статей у фахових наукових виданнях.