Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дибкова Людмила Миколаївна

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Дибкова Л. М. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка в 1981 за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію «Інженер-економіст». У 1982-1992 рр. працювала на посадах (інженер, інженер-програміст) у обчислювальному центрі Міненерго України.  З 1992 року працює в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». Викладає дисципліни "Прикладна інформатика", "Мистецтво презентації".

 З 08.06.2017 по 02.01.2019 рр. працювала на посаді Ректора Київського інституту банківської справи (за сумісництвом).

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою (рівень B2) за шкалою CEFR. Заслужений працівник КНЕУ.

У вересні 2016 році захистила дисертацію "Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностейза спеціальністю "Теорія навчання" (13.00.09), здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Автор 115 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія «Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів» – у співавторстві (2007), монографія «Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень» – у співавторстві (2010), монографія "Система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальномтей" (2014); практикум на основі аналітико-реконструктивного методу "Інформатика"  - у співавторстві (2016), навчальний посібник із грифом МОН України «Інформатика і комп’ютерна техніка» (2003 – 1-ге видання, 2007 – 2-ге видання, 2011 – 3-ге видання, 2012 – 4-е видання, загальний тираж - 30 000 екз.), навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни із грифом МОН України «Інформатика та комп’ютерна техніка» (2006), 40 статей у фахових наукових виданнях. Індекс цитування в Google Академії станом на 30.07.2019 – 432.

Методичні матеріали з дисципліни "Прикладна інформатика" (2019), розроблені на основі авторської методики:

https://sites.google.com/view/dybkova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Відеокурс з навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" (2019):

https://www.youtube.com/channel/UCDk1P4-dM5t1Uiiu3JvYgOg